Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurban, Mehmet
dc.contributor.authorPolat, Adem
dc.date.accessioned2019-08-29T11:35:35Z
dc.date.available2019-08-29T11:35:35Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-07-21
dc.identifier.citationPolat, Adem. (2016). Piezoelektrik sistemli suya dayalı enerji sistemlerinin analizi ve uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/325
dc.description.abstractYenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Bunun nedeni fosil kaynakların sınırlı olması ve küresel ısınmanın büyük ölçüde sebebi olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan piezoelektrik malzemelerin enerji üretimi alanında çok az kullanılıyor olması ve bu alanda yeterli çalışmaların olmaması bu çalışmaya ilham olmuştur. Özellikle enerji yoğunluğunun fazla olduğu suya dayalı enerji sistemleri analiz edilerek piezoelektrik malzemelerin bu alanda enerji üretmesi hedeflenmiştir. Enerji yoğunluğunun en fazla olduğu deniz dalgası ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri analiz edilerek piezoelektrik malzemelerin bu tür sistemlere entegre edilebilirliği incelenmiştir. Yapay dalga oluşturularak piezoelektrik malzemeden enerji üretilebilmiş ve analizleri yapılmıştır. Batı Karadeniz dalga yapısı verilerine göre örnek bir santralin yaklaşık güç üretimi hesaplanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Piezoelektrik malzemelerin yakın gelecekteki kullanımları hakkında öngörüde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe importance and necessity of renewable energy sources is more felt from day by day. The main reason of this necessity is the limited fossil fuels and the increased global warming. This study is inspired by the fact that the piezoelectric material from renewable energy sources, is used little in the energy production area and there is no adequate work in this area. By analyzing the hydro-energy systems including too much energy density especially, it is aimed the energy production by the piezoelectric material in this area. Integrating the piezoelectric materials to these systems was investigated by analyzing sea wave that has the most energy intensity and the wave energy conversion system. In this study, it was produced energy from piezoelectric materials by forming the artificial wave, and the analyses was done. According to the wave structure data of Western Black Sea, the power production of a power plant was calculated and their results were evaluated. As a result of this study, the usage of the piezoelectric materials in the future works was predicteden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPiezoelektrik Malzemeen_US
dc.subjectHidroelektrik Santralleren_US
dc.subjectDalga Enerjisi Dönüşüm Sistemlerien_US
dc.subjectPiezoelectric Materialen_US
dc.subjectHydroelectric Power Plantsen_US
dc.subjectWave Energy Conversion Systemsen_US
dc.titlePiezoelektrik sistemli suya dayalı enerji sistemlerinin analizi ve uygulamasıen_US
dc.title.alternativeAnalysis and application of poweer systems related to water based on piezoelectricen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid438957en_US
dc.identifier.bseutezid10119757en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record