Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarı, Deniz
dc.contributor.authorAkyol, Şemsettin
dc.date.accessioned2019-12-30T12:53:33Z
dc.date.available2019-12-30T12:53:33Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-20
dc.identifier.citationAkyol, Şemsettin. (2018). Neolitik dönemde Keçiçayırı yerleşmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/497
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından ortak yürütülen program.en_US
dc.description.abstractNeolitik yaşam biçimi Yakındoğu'dan başlayarak binlerce yıl süren uzun bir yolculukla; Orta Anadolu, Batı Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'ya yayılmıştır. Bu yayılımın Orta Anadolu'dan Marmara Bölgesine, dolayısı ile Balkanlar ve Avrupa'ya yayılımında kilit noktalardan birisi hiç şüphesiz İç Kuzeybatı Anadolu bölgesidir. Tarih boyunca önemli güzergâhları ve ticaret ağlarını birbirine bağlayan bir kavşak görevini üstlenmiş olan bölge Neolitik Dönem kültürlerinin aktarımında da önemli bir role sahiptir. Bu tezin konusunu oluşturan Keçiçayırı yerleşmesi de söz konusu bu bölgede, Emirdağ-Bolvadin bölgesini Frigya dağlık bölgesi üzerinden Eskişehir'e bağlayan doğal iletişim yolu üzerinde yer almaktadır. Hacılar kültürü ile Fikirtepe kültürünün yayılım alanları arasında yer alan Keçiçayırı, Eskişehir ve çevresinde ilk sürekli yerleşmelerin kurulmaya başlandığı ve üretimciliğin ilk aşamalarının gerçekleştirildiği Çanak Çömleksiz Neolitik ve Erken Neolitik dönemlere, diğer bir deyişle Neolitikleşme sürecine ait buluntular içermektedir. Çanak Çömlek, Yontma ve Sürtme Taş Aletler den oluşan buluntu gruplarının ele alındığı bu tez çalışmasının, Neolitikleşmenin bölgedeki başlangıcı ve gelişimini ortaya koymasının yanı sıra bu sürecin Yakın Doğu'dan Avrupa içlerine doğru nasıl yayıldığı sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Neolithic way of life is a long journey that lasts for thousands of years, flourished in the Near East and spread into the Central Anatolia, Western Anatolia, Balkans and Europe afterwards. There is no doubt that Inlandwestern Anatolia has a key position on the Neolithisation of the Marmara Region, Balkans and Europe via Central Anatolia. The region has undertaken a crossroads linking important routes and trade networks throughout history, and it also plays an important role in the transmission of Neolithic cultures. The Keçiçayırı settlement that forms the subject of this study is also located in the region in question, on the natural communication route that connects Emirdağ-Bolvadin region to the Eskişehir district via Phrygian highlands. Keçiçayırı is situated in a buffer zone between the distribution area of the Hacılar and Fikirtepe cultures contains also various finding groups concerning the Neolithisation process. This thesis contains the finding groups in question comprising pottery, ground stone and flint stone tools. It is believed that this work will reveal the beginning and development of Neolithisation in the region as well as it will contribute to the solution of the problem of how this process spread from the Near East towards Europe.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNeolitiken_US
dc.subjectİç Kuzeybatı Anadoluen_US
dc.subjectKeçiçayırıen_US
dc.subjectÇanak Çömleken_US
dc.subjectTaş Aleten_US
dc.subjectNeolithicen_US
dc.subjectİnland Northwestern Anatoliaen_US
dc.subjectKecicayiren_US
dc.subjectPotteryen_US
dc.subjectStone Toolsen_US
dc.titleNeolitik dönemde Keçiçayırı yerleşmesien_US
dc.title.alternativeKeçiçayırı Settlement in the Neolithic perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid501942en_US
dc.identifier.bseutezid10125822en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record